innogy Stoen Operator modernizuje i rozbudowuje stołeczną sieć

innogy Stoen Operator, który zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej na terenie Warszawy,  kończy budowę dwóch nowych rozdzielczych punktów zasilania (RPZ) – RPZ Wschodnia i RPZ Szamoty. Budowa tych stacji to część planu modernizacji warszawskiej sieci elektroenergetycznej.