„Czujemy się w obowiązku zareagować”. Dziennikarze apelują do polskich władz w sprawie Białorusi

„W związku z bezprecedensowymi działaniami władz Białorusi wobec obywateli tego kraju, w tym niezależnych dziennikarzy, zwracamy się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie dla szukających pomocy w Polsce obywateli Białorusi” – napisali redaktorzy naczelni grupy mediów w apelu do władz.