Niemieccy potentaci ruszają po zieloną energię

BASF i RWE przedstawiły projekt budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy 2 gigawatów. Ma ona zapewnić czystą energię macierzystym zakładom BASF w Ludwigshafen.