Będzie zmienia model regulacyjny dla ciepłownictwa

Wsparcie inwestycji i transformacji ciepłownictwa ma przynieść nowy model regulacyjny dla tego sektora, przyjęty przez Prezesa URE. Jak podkreślił Urząd, zgodnie z nowymi wytycznymi, w polityce taryfowej pojawi się m.in. wymiar jakościowy.