TFI PZU sfinansuje budowę dwóch farm wiatrowych

TFI PZU przystąpiło 7 czerwca 2021 do finansowania budowy dwóch farm wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 51,4 MW, których łączna roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 192 GWh. Zaangażowanie spółki opiewa na kwotę 50 mln zł.