Grupa odpowiedzialna za hack dekady wciąż działa. Zaatakowano kolejne 150 organizacji

Grupa odpowiedzialna za incydent z udziałem oprogramowania SolarWinds  kontynuuje cyberszpiegowskie działania uderzając w kolejne cele. Co najmniej jedna czwarta organizacji, na które ukierunkowano atak działają na rzecz międzynarodowego rozwoju i praw człowieka oraz organizowała pomoc humanitarną.