Metan – cenny dla zakładu i niebezpieczny dla górników

W latach 2016-2020 miało miejsce 15 zdarzeń związanych z zapaleniem lub wybuchem metanu. W wyniku tych zdarzeń zaistniał 1 wypadek śmiertelny i 3 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy.